Zbiorniki na ON, AdBlue, RSM i inne... Dobrze trafiłeś!

Nasi klienci o nas

Polecam firmę AGROLA. Współpracujemy od lat w zakresie dostaw pomp i osprzętu do diesla. Partner godny współpracy.

Świetny kontakt z firma Agrola ułatwił nam wybór odpowiedniego sprzętu co skutkowało naszym zadowoleniem. PHU Agrola to firma godna polecenia.

Firma AGROLA to solidny partner, fachowe doradztwo pomogło nam dobrać odpowiedni zbiornik dla potrzeb naszej firmy. Dziękuję za współpracę.

P.H.U. AGROLA Robert Rogala w dniu 21 lutego 2018r. podpisał z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Umowę nr RPMA.03.03.00-14-8888/17-00 o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie wyników prac B+R umożliwiające uruchomienie produkcji antyalergicznych płynów do spryskiwaczy samochodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności PHU AGROLA na rynku krajowym poprzez wprowadzenie autorskiego antyalergicznego płynu do spryskiwaczy samochodowych letniego i zimowego. Oprócz celu głównego, Firma osiągnie także dodatkowe cele szczegółowe, takie, jak: dywersyfikacja oferty, pozyskanie nowych klientów, skomercjalizowanie wyników badań, zwiększenie zatrudnienia, rozbudowa parku maszynowego, zwiększenie zysków, zwiększenie pozytywnego wpływu stosowanych procesów na zrównoważony rozwój i środowisko naturalne oraz promowanie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 090 754,00 PLN
Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 849 090,00 PLN