Zbiorniki na ON, AdBlue, RSM i inne... Dobrze trafiłeś!

Nasi klienci o nas

AGROLA – nasz sprawdzony dostawca – zarówno AdBlue, jak i całego osprzętu! Polecamy!

Dziękujemy za pomoc przy wyborze odpowiedniego zbiornika na naszą stację paliw oraz terminowe dostawy AdBlue!

Polecam firmę AGROLA. Każdy z naszych oddziałów jest wyposażony w zbiornik z systemem zarządzania dostarczonym przez firmę AGROLA. Partner godny współpracy.

Świetny kontakt z firma Agrola ułatwił nam wybór odpowiedniego sprzętu co skutkowało naszym zadowoleniem. PHU Agrola to firma godna polecenia.

Od lat współpracujemy z firmą z zakresie dostaw AdBlue i całego sprzętu do dystrybucji. Polecamy!

P.H.U. AGROLA Robert Rogala w dniu 21 lutego 2018r. podpisał z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Umowę nr RPMA.03.03.00-14-8888/17-00 o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie wyników prac B+R umożliwiające uruchomienie produkcji antyalergicznych płynów do spryskiwaczy samochodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności PHU AGROLA na rynku krajowym poprzez wprowadzenie autorskiego antyalergicznego płynu do spryskiwaczy samochodowych letniego i zimowego. Oprócz celu głównego, Firma osiągnie także dodatkowe cele szczegółowe, takie, jak: dywersyfikacja oferty, pozyskanie nowych klientów, skomercjalizowanie wyników badań, zwiększenie zatrudnienia, rozbudowa parku maszynowego, zwiększenie zysków, zwiększenie pozytywnego wpływu stosowanych procesów na zrównoważony rozwój i środowisko naturalne oraz promowanie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 090 754,00 PLN
Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 849 090,00 PLN